Versjoni Multiplayer është i disponueshëm në Google Play Store. Ju uroj argëtim të mirë.

Të reja në multiplayer:

  • Duke luajtur në single player akumulohet kohë për të luajtur në multiplayer.
  • Për të fituar kohe ekstra për në multiplayer mund të shikoni video publicitet në seksionin shop (kur janë të disponueshëm) që dhurojnë 1 minutë.
  • Për të luajtur në multiplayer nevojiten të paktën 4 minuta.
  • Cdo dorë konsumon vetëm 1 minutë.
  • Një lojë e plotë konsumon mesatarisht nga 4 në 7 minuta.
  • Fiton kush arrin i pari 11 pikë.
  • Lojtarit që fiton i kthehet koha që ka konsumuar për të luajtur.
  • Mund të ftohen shokë ose të luhet me kundërshtarë të rastesishëm.

 
 
 
Privacy Policy