Rregullat e dhurimeve për Lojrat e visixplay mobile

[*] Dhurimet për lojërat Lojrat e visixplay mobile bëhen për të mbështetur lojërat, për ti mbajtur gratis dhe për të bërë të mundur që të evoluojnë dhe të përmirësohen, për të bërë të mundur të reja të tjera në të ardhmen (në vecanti versjonin MULTIPLAYER Online).

Koston e qerase se hostit, kostot e mirëmbajtjes së serverit, kohën që i dedikohet azhornimeve, kontrolli dhe zhvillimi i të rejave dhe serverit janë në ngarkim te pronarit. Çdo dhurim shkon për të ndihmuar edhe për këto aspekte.

[*] Pë të dhuruar personalisht duhet të keni moshë madhore. Nëse jeni nën 18 vjeç përpara se të dhuroni duhet të kërkoni lejen e prindërve. Stafi NUK mban përgjegjësi për dhurues jo maxhoren.

[*] Dhurimet nuk janë blerje, janë të lira dhe jo të faturueshme. Gjithashtu dhurimet nuk rimborsohen.

[*] Stafi nuk mban asnjë përgjegjësi nëse serveri mbyllet. Serveri nuk ka skadencë megjithatë në raste të veçanta, dhurimet e ardhëshme nuk do të rimborsohen nëse serveri do të mbyllej.

[*] Lojtarët që dhurojnë kanë të njëjtat të drejta/detyrime si dhe lojtarët e tjerë dhe janë të detyruar të respektojnë rregullat. Kjo do të thotë që një dhurues nuk mund të veprojë jashtë rregullave. Do të aplikohen të njëjtat sanksjone si normalisht për ç'do pjestar tjetër.

Faleminderit.

 
 
 
Privacy Policy